NLC Storumanterminalen

Nordic Logistic Center i Storuman är ett intermodalt transportnav i norra Skandinavien. Terminalen invigdes 2012, med stora hårdgjorda lastytor och 3 separata spår för lastning/växling.

NLC Storumanterminalen spelar en allt större roll i regionens transportnät. Vi är en konkurrensneutral operatör i det strategiska kombinätet och erbjuder bland annat:

• Lastning/lossning godsvagnar
• Omlastning tåg/lastbil/flyg
• Uppställning /service av lastbärare
• Mätning och vägning
• Anpassade logistiklösningar
• Kundanpassad lagerhållning utomhus och under tak

Transporterna till och från terminalen på räls sköts av Hector Rail, Inlandståg och Green Cargo.